Contact

Contact
Contact

opGROEIsymposium

Het opGROEIsymposium is oor­spron­ke­lijk een ini­tia­tief van een aantal par­ti­cu­lieren en enkele organi­sa­ties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoe­ding, waar­on­der:

  • Samuel Advies
  • Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding (IHGO)opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •