Flyer - opGROEIsymposium 2022

Zaterdag 8 oktober 2022 - De Schuilplaats Ede

Bouwen aan Vertrouwen

Over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk

Vijfde Editie!

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Door de opvoe­ding leren kinderen, zowel in denken als doen, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen betrokken raken bij de opvoeding. Soms stuit je daarbij op dilemma’s, omdat er verschil­lende visies over opvoeden zijn. Eén van de gebieden waar dat het sterkst naar voren komt, is de seksuele opvoeding. Bij deze editie van het opGROEIsymposium staat de vraag centraal hoe je als ouders met hen die jouw gezin onder­steunen in de opvoeding – zoals school, familie, overheid, Kerk - een goede band kunt opbouwen rondom de seksuele opvoeding.

Details opGROEIsymposium 2022

thema: Bouwen aan Vertrouwen
Over gezonde relaties tussen ouders, school en Kerk
sprekers: Luc Simons pr.
Nicki Pouw (Tweede Kamerlid en arts)
Loles Bobo Ruiz (schooldirectrice)
workshops: Remco Bangma
Marieke Goes en Yvonne Koopman
Loles Bobo Ruiz
Gerdien Lassche
datum: zaterdag 8 oktober 2022
tijd: van 10.00 tot 17.00 uur
locatie: De Schuilplaats, Ede
entree: € 30 per persoon / € 55 per echtpaar
kinderen 0-5 jaar gratis
studenten € 15
crèche: Opvang voor kinderen 0-5 jaar
aanmelden: Aanmeldformulier
flyer: Flyer opGROEIsymposium 2022 (pdf)
Flyer - voorkant en achterkant


opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •