Webinar door het opGROEIsymposium

Hij zag dat het goed was. Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket.

QR code voor een gift
QR code voor het
overmaken van een gift

Regenboogzebrapaden, paarse vrijdag, talloze berichten in het nieuws en op sociale media, tv en radio en niet te vergeten de aandacht binnen de cultuursector en de politiek. Het gaat hier natuurlijk over de genderideologie. Het is zo goed als onmogelijk om je afzijdig te houden van de ontwikkeling rondom trangenderisme in onze samenleving als geheel en in het bijzonder binnen het onderwijs en het publieke debat. Een onderdeel van deze ontwikkeling is een voorgestelde wetswijziging waardoor het mogelijk wordt om het geboortegeslacht in de geboorteacte te laten veranderen zonder dat een deskundige zich hierover heeft gebogen. Ook voor kinderen jonger dan 16 jaar moet het mogelijk worden om hun geboortegeslacht vrij eenvoudig te laten wijzigen. Dit wetsvoorstel heeft grote impact op de gehele samenleving en raakt ons, en zeker onze kinderen, allemaal.

Webinar 2023

Vrijdag 15 september

Het opGROEIsymposium organiseert daarom op vrijdag 15 september een webinar over dit thema. Hoe beter je zelf geïnformeerd bent, hoe makkelijker het is om je kinderen, buren, familie en kennissen uit te leggen wat er speelt.

Samenwerking met de NPV

NPVHet opGROEIsymposium heeft voor dit webinar de samenwerking gezocht met de NPV, de Nederlandse Patiënten Vereniging. De NPV volgt, adviseert over en biedt steun bij medisch-ethische thema’s vanuit een christelijke overtuiging, waarbij waarden als ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ centraal staan. Onlangs publiceerde de NPV de brochure M-V-X-Y over de vraag wat genderdysforie eigenlijk is en waarom er sinds een aantal jaren opeens zoveel aandacht voor transgenders is. De brochure geeft antwoord op deze (en andere) vragen vanuit een Bijbelse visie. Aan de hand van de brochure kan men in gesprek gaan in de kerk, op school of thuis.

Duo-interview

Dit keer pakken we het een beetje anders aan dan bij onze vorige webinars. We hebben twee gasten uitgenodigd met wie we tijdens het webinar in gesprek gaan.

Nicki Pouw-Verweij

Nicki PouwTe gast zal zijn Nicki Pouw-Verweij. Zij is moeder, arts, vanaf maart 2021 Tweede Kamerlid, sinds kort namens de BBB. Ze pleit geregeld voor betere ondersteuning aan gezinnen en maakt zich over het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Transgenderwet grote zorgen. Die zorgen betreffen de jonge leeftijd waarop te gemakkelijk een sociale transitie kan worden ingezet, de veiligheid van vrouwen en de gevolgen binnen de medische zorg wanneer het geboortegeslacht niet meer geregistreerd staat. Nicki Pouw is praktiserend katholiek.

Bart Jan Spruyt

Bart Jan SpruytTevens te gast is Bart Jan Spruyt. Hij is historicus, journalist en docent. Hij doceert o.a. kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd seminarie (een opleiding aan de VU), was politiek columnist van Elsevier en is nu columnist bij het Nederlands Dagblad en het Reformatorische Dagblad. Hij heeft diverse boeken gepubliceerd en geeft geregeld lezingen. Hij heeft afgelopen tijd meerdere artikelen geschreven over de gevaren van de voorgestelde wijziging van de Transgenderwet.

Vragen stellen

Tijdens het interview zullen we hen alle nodige vragen stellen om helderheid te krijgen over de ontwikkeling van de Transgenderwet, hoe het ons allemaal raakt, en waarom het niet past bij de christelijke visie op de mens. Als deelnemer aan het webinar kun je ook vragen stellen. Stuur je vraag vooraf op door deze vóór zondag 10 september te mailen aan info@opgroeisymposium.nl of stel je vraag tijdens het webinar.

We beseffen dat we een onderwerp aanbieden dat je misschien liever links laat liggen. Maar het thema is zodanig op de voorgrond aanwezig in het onderwijs, het publieke debat en de (sociale) media, dat we onze ogen er niet voor mogen sluiten. De waardigheid van elke mens verdient bescherming en die roeping kunnen we het best vervullen als we weten wat er speelt.

Praktisch

wanneer: vrijdag 15 september 2023
hoe laat: digitale inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 - 21.30 uur.
opgeven: vóór zondag 10 september via deze website


opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •