Doelstelling

Doelstelling

Kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid is een prachtige en belangrijke taak. Kinderen opvoeden tot zelfbewuste mensen is een (z)ware opgave. Zeker wanneer het gaat om seksua­li­teit: die prachtige gave om uitdrukking te geven aan de liefde en het leven door te geven.

Met kinderen praten over seksua­li­teit is niet altijd eenvoudig. Het raakt immers aan het meest wezenlijke van je bestaan en dat van je eigen kind, of het kind dat aan jouw verant­woor­de­lijk­heid is toevertrouwd. Het hangt direct samen met de vraag hoe je aankijkt tegen wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deelnemer aan de samenleving.

De balans vinden tussen wat het kind op een zeker moment nodig heeft en wat het aankan, is een van grootste uitdagingen waar opvoeders voor staan. Zeker in een wereld waar informatie en opinies over seksua­li­teit zo frontaal worden geventileerd en je als opvoeder soms het gevoel krijgt buiten spel te worden gezet.

Het opGROEIsymposium wil opvoeders de gelegenheid bieden zichzelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij geroepen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, en ten aanzien van God. Lees verder...
 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •