Aanmelden

In tegen­stel­ling tot eerdere berichten is er dit jaar géén opGROEIsymposium. Graag verwijzen we alle geïn­te­res­seerden naar het inter­nationale symposium over de Theologie van het Lichaam.

Aanmelden voor het inter­nationale symposium kan via de speciale website:
 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •