opGROEIsymposium - Mijn kind, ik gun je het beste

OpGROEIsymposium - Mijn kind, ik gun je het beste

Zaterdag 23 september 2017 - Hilversum

Sint-Annagebouw - achter de Vituskerk

met:

  • Gasten uit binnen- en buitenland
  • Praktische handreikingen
  • Lunch met ontmoeting

voor alle opvoeders:

  • (groot)ouders
  • leerkrachten
  • jeugdwerkers
  • gezondheidswerkers
  • pastoraal werkenden
  • geïnteresseerden

Flyers

Aan een nieuwe flyer wordt gewerkt. U kunt alvast een set flyers bestellen per e-mail:

Belang van het gezin

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland zeggen hoe belangrijk hun taak is voor de ontplooiing van de mens. In de schoot van een hecht gezin leert men bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.

In het gezin verwerft men de persoonlijke vrijheid en het onderscheidingsvermogen, die ervoor kunnen zorgen dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale pressie.

Dankzij de rijpheid, waartoe men in het gezin is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan Nederland


 

opGROEIsymposium  •  info@opgroeisymposium.nl  •  www.opgroeisymposium.nl  •